• ა(ა) იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ა(ა) იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
 • ა(ა)იპ მეგობრობის სახლი

  ა(ა)იპ მეგობრობის სახლი

  არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცე ,,მეგობრობის სახლი“ ახორციელებს მრავალფეროვან შემეცნებით-კულტურულ აქტივობებს, რათა ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების აქტიურ ჩაბმას მშვიდობის მშენებლობის და მისი განმტკიცების პროცესში.
 • ა(ა) იპ ფერმერთა სკოლა

  ა(ა) იპ ფერმერთა სკოლა

  პროფესიული კოლეჯის ,,ფერმერთა სკოლას“ საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, საქართველოს რეგიონებში პროფესიული განათლების დანერგვით, ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება და შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების საუძველზე მათი შემოსავლების გაზრდა.
 • ა(ა)იპ პროფესიული სასწავლებელი „სახელობო სკოლა“

  ა(ა)იპ პროფესიული სასწავლებელი „სახელობო სკოლა“

  პროფესიული სასწავლებელი „სახელობო სკოლა“ სტუდენტებს უფასოდ სთავაზობს არაფორმალურ პროფესიულ განათლებას შემდეგ სპეციალობებში: ოქრომჭედლობა და მინანქრის ხელოვნება, მინის მხატვრული დამუშავება, თექა და დეკორატიული ხელოვნება, სამკერვალო ნაწარმის დამზადება.
 • მთავარი

საგრანტო კონკურსი სამშვიდობო თემაზე შექმნილ მცირემასშტაბიან პროექტებზე

საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი ,,ლაზარე“ აცხადებს საგრანტო კონკურსს სამშვიდობო თემატიკაზე შექმნილ მცირემასშტაბიან პროექტებზე. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 18-დან 30 წლამდე მოტივირებულ ახალგაზრდებს, რომელთაც აქვთ სურვილი თავიანთი წვლილი შეიტანონ კავკასიის რეგიონში მშვიდობის მშენებლობის პროცესში.

ვრცლად

ახალგაზრდული გაცვლითი პროგრამა აჭარაში

საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდი ,,ლაზარე“, შვეიცარიული ორგანიზაცია HEKS/EPER-ის ფინანსური მხარდაჭერით 2007 წლიდან ახორციელებს პროექტს- ,,ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“, რომლის ძირითადი კომპონენტიასაზაფხულო ბანაკების მოწყობა 16-დან 18 წლამდე ასაკის ქართველი, აფხაზი, სომეხი და საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი მოზარდებისთვის. მისი მიზანია სხვადასხვა შინაარსის აქტივობებით (გამოფენები, ტრენინგები, კონფერენციები, დისკუსია–სემინარები, მრგვალი მაგიდები...) და მათში ახალგაზრდა თაობის ჩართულობით სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაჭრისთვის ხელშეწყობა, ძალისმიერი მეთოდების უგულებელყოფა და დაპირისპირებულ მხარეებს შორის დიალოგის დაწყების სულისკვეთების შექმნა.

ვრცლად

ტრენინგი კონფლიქტის ტრანსფორმაციასა და მედიაციაში

2018 წლის 11 ივლისიდან 15 ივლისამდე, პროექტის ,,ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, ქობულეთში, ახალგაზრდულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილე ლიდერებისთვის ჩატარდა ტრენინგი კონფლიქტის ტრანსფორმაციასა და მედიაციაში.

ვრცლად

ტრენინგი ლიდერობასა და ფასილიტაციაში ახალგაზარდულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილე ლიდერებისთვის

2018 წლის 7ივნისიდან 13 ივნისამდე, პროექტის ,,ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“ ფარგლებში, ქობულეთში, ახალგაზრდულ გაცვლით პროგრამაში  მონაწილე ლიდერებისთვის ჩატარდა ტრენინგი ლიდერობასა და ფასილიტაციაში.

ვრცლად

,,ფერმერთა სკოლის” სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი: ,,კატასტროფების რისკის შემცირება და მართვა“

2018 წლის 17 მაისს, ,,ფერმერთა სკოლის” სართიჭალის ფილიალის სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი: ,,კატასტროფების რისკის შემცირება და მართვა“ . ორგანიზაცია ,,გარემო და განვითარების“ წარმომადგენელმა, ნოდარ თხელიძემ, განიხილა ბუნებრივი კატასტროფების რისკების მართვისა და შემცირების საერთაშორისო მიდგომები: რისკის შეფასების ძირითადი კონცეფციები, კლიმატის ცვლილება და ბუნებრივი საფრთხეები.

ვრცლად

All for Joomla All for Webmasters