• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
 • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

  ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

  მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
 • მთავარი
 • არქივი
 • 4-15 აგვისტოს, სომხეთში სამშვიდობო ბანაკების მეორე ნაკადი დაიწყო

4-15 აგვისტოს, სომხეთში სამშვიდობო ბანაკების მეორე ნაკადი დაიწყო

2012 წლის 4 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით, სომხეთში, ვაიოს ძორში, საზაფხულო ბანაკის მეორე ნაკადი გაიმართა. ამჯერად, პროექტში მონაწილეობა მხოლოდ სომხეთისა და საქართველოს მხარის, 16-დან 18 წლამდე ასაკის 60 ბენეფიციარმა მიიღო. ბანაკში თითოეული დღე თემატურად იყო დატვირთული.

ლიდერთა მხრიდან მუდმივად ხდებოდა მოზარდების ინფორმირება სემინარების სახით კონფლიქტების მოგვარების საკითხში. პროექტის ფარგლებში მოწყობილი სამშვიდობო ბანაკები ხელი უწყობს სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდების ერთმანეთთან დამეგობრებას და ტოლერანტობის გრძნობის ჩამოყალიბებას.

All for Joomla All for Webmasters