• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

  • მთავარი
  • არქივი
  • HEKS/EPER-ის მხარდაჭერით სამშვიდობო ბანაკების ახალი სამწლიანი ფაზა დაფინანსდა

HEKS/EPER-ის მხარდაჭერით სამშვიდობო ბანაკების ახალი სამწლიანი ფაზა დაფინანსდა

2012 წლიდან, ფონდმა ,, ლაზარემ“ სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიუნიკთან“ ერთად დაიწყო მუშაობა პროექტზე სახელწოდებით: „სამშვიდობო ბანაკები სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები მოზარდებისთვის“. 2012 წლის მარტში გაიმართა სამუშაო შეზხვედრა,

სადაც განხილულ იქნა ბანაკის პროგრამის საბოლოო ვარიანტი. HEKS/EPER-ის მხარდაჭერით კიდევ ახალი სამწლიანი ფაზა დაფინანსდა.

All for Joomla All for Webmasters