• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

  • მთავარი
  • არქივი
  • კომპანია ,,თელასი“ აგრძელებს სახელობო- პროფესიული პროექტის დააფინანსებას

კომპანია ,,თელასი“ აგრძელებს სახელობო- პროფესიული პროექტის დააფინანსებას

2011 წლის 1 თებერვლიდან, სააქციო საზოგადოება „თელასი“ აგრძელებს სახელობო პროფესიული სწავლების პროექტის დაფინანსებას სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის. პროექტის ფარგლებში,

ჭრა-კერვის სახელოსნო მოეწყო სამედიცინო უნივერსიტეტთან მდებარე ღვთისმშობლის სახელობის ტაძართან, ხოლო ხის მხატვრული დამუშავების სახელოსნო- წმინდა ექვთიმე და იოანე ათონელების სახელობის გიმნაზიის შენობაში.

All for Joomla All for Webmasters