• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
 • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

  ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

  მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
 • მთავარი
 • არქივი
 • საზაფხულო ბანაკების პროექტი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მოზარდებისთვის

საზაფხულო ბანაკების პროექტი სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მოზარდებისთვის

2007 წლის ივნისიდან, შვეიცარული ორგანიზაცია HEKS/EPER-ის ფინანსური თანადგომით, საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდმა „ლაზარემ“ და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიუნიკმა“ დაიწყო საზაფხულო ბანაკების პროექტი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მცხოვრები მოზარდებისთვის,

რომელიცითვალისწინებს ახლგაზრდების აქტიურ დასვენებას საზაფხულო ბანაკებში, სადაც გასართობ-შემეცნებითი, სპორტული და კულტურული ღონისძიებები მოეწყობა.

All for Joomla All for Webmasters